Skip to main content

Unia Europejska planuje wprowadzenie regulacji na rzecz rzetelnego informowania konsumentów w zakresie wpływu na środowisko produktów oferowanych przez producentów. Ma to związek ze zjawiskiem ‘greenwashingu’ i stanowi podejście do walki z niewiarygodnymi lub nieprawdziwymi twierdzeniami dotyczącymi ekologiczności oferty. Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mogli dokonywać świadomych decyzji i wybierać produkty, które są rzeczywiście przyjazne dla środowiska. Wzmocnienie pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej ma na celu wspieranie zrównoważonej konsumpcji i osłabienie praktyk pseudoekologicznego marketingu czy przedwczesnego starzenia się produktów.

#sustainability #greenwashing #eko #ekologia #śladwęglowy #esg #zrównoważonyrozwój