Skip to main content

Stal jest kluczowym składnikiem przy budowie elektrowni jądrowych, a także jest wykorzystywana do produkcji turbin wiatrowych, paneli słonecznych i infrastruktury wodorowej. Sama ma problem z emisjami, ale bez niej nie będzie transformacji energetycznej.
Obecnie przemysł stalowy jest jednym z trzech największych emitentów dwutlenku węgla, ale emisje są wytwarzane w ograniczonej liczbie lokalizacji. Dlatego też huty stali są dobrymi kandydatami do dekarbonizacji. Chociaż branża musi dostosować się do tych nowych okoliczności, może również wykorzystać je jako szansę na zabezpieczenie swojej licencji na kontynuację działalności w dłuższej perspektywie.

#esg #dekarbonizacja #zrównoważonyrozwój #oze #energy