Skip to main content

Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój w polskim rolnictwie to główny wątek II edycji Kongresu Produkcji Podstawowej (https://lnkd.in/enWRr-6D), która odbędzie się 27 października w Warszawie.
W ramach programu Bartosz Radkowiak, CEO w ESCOlight, przedstawi model finansowania ESCO w projektach inwestycyjnych.
Zapraszamy Was serdecznie do udziału i dziękujemy Stowarzyszeniu na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego za zaproszenie.

#energia #oze #dekarbonizacja #efektywnośćenergetyczna #zrównoważonyrozwój #konferencja #event