Skip to main content

Energia cieplna z odpadów ma coraz większe znaczenie. W dobie ogromnych wzrostów cen energii z paliw kopalnych ciepło z ekospalarni ma duże zalety zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Ekospalarnia Kraków należy do grona najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Ten strategiczny dla Krakowa zakład przekształca w prąd i ciepło ok. 230 tys. ton odpadów rocznie. Koszt budowy zakładu wyniósł 666 mln zł netto.
– Przed uruchomieniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) niemal 100 proc. ciepła w sieci MPEC SA pochodziło ze spalania paliw kopalnych. W obecnych czasach ich ceny wzrosły i wciąż wzrastają, co niewątpliwie wpłynie na znaczny wzrost kosztów ogrzewania – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

https://lnkd.in/dawkzu_d

#energia #odpady #ekospalarnia #oze #zrównoważonyrozwój