Skip to main content

Produkcja energii elektrycznej w Polsce powoli przechodzi przez proces transformacji ku źródłom odnawialnym. 6 września instalacje solarne wyprodukowały rekordową ilość energii elektrycznej – 9,28 GWh, co stanowi 45% miksu energetycznego naszego kraju. Jest to historyczny moment polskiej branży solarnej, a poprzedni rekord odnotowano na początku lipca. Dodatkowo Polskie Sieci Energetyczne nie brały pod uwagę udziału mikroinstalacji prosumenckich, których udział w całości instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosi aż ¾. Biorąc pod uwagę, że moce zainstalowane PV wciąż rosną, możemy spodziewać się kolejnych branżowych triumfów w nadchodzących latach.

Drugie miejsce w krajowym miksie energetycznym wciąż stanowi węgiel kamienny z udziałem 34,6%, a za nim węgiel brunatny z wynikiem 13,5%.

#oze #pv #dekarbonizacja #transformacjaenergetyczna